دوستان عزیز
هدف از ساخت این سایت ارائه احکام اسلام شیعه به بیانی ساده با استفاده از صوت و نصویر برای فارسی زبانان است، بنابر این برای بهبود و پیشرفت آن هم نیاز به همکاری شما دارد از این رو پیشنهادات و نظرات خود را برای ما ارسال کنید و در صورت تمایل در تولید برنامه ها با ما تماس بگیرند مسلما سعی ما این خواهد بود که در قبال کارهای انجام شده در حد امکان هدیه ای از کمک های مالی که به سایت شده تقدیم کنیم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design by Easy Islam . org ©2007