درخواستها
اولین درخواست ما تهیه فیلمی درباره گرفتن درست وضو می باشد
همراه با این فیلم طراحی از مواضعی که شسته می شوند جداگانه لازم است فیلم ها باید توانائی اجرا در ( مدیا پلیر ) و ( ریل پلیر ) را داشته باشند و برای قابل استفاده بودن آنها در ایران همراه با داشتن کیفیت خوب دارای حجم کم باشند تا دانلوود آن راحت تر انجام شود. بودجه قابل پرداخت ما در ازای انجام این در خواست معادل 100 یورو میباشد

درخواست دوم
ساختن فیلم و توضیحات واضحی با طراحی، عکس و نقاشی که روش ای مختلف پیداکردن قبله را یاد بدهد ( مانند: چگونگی استفاده از قبله نما، قطب نما، نقشه و .......)
بودجه قابل پرداخت ما در ازای انجام این در خواست معادل 35 یورو میباشد

 

صفحه نخست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design by Easy Islam . org ©2007